Ook wat het schilderwerk buiten betreft kunnen wij nagenoeg alle opdrachten uitvoeren. Omdat wij ons vooral op de particuliere sector richten, zijn we gewend aan hoge kwaliteitseisen. Indien aard en omvang van het werk dan wel tijdsdruk dat noodzakelijk maken, kunnen we de opdracht in samenwerking met vakbekwame collega-zzp'ers uitvoeren. Maar wij blijven dan eindverantwoordelijke.

Voor schilderwerk aan de buitenzijde van een woning geldt altijd een garantietermijn van minimaal twee jaar. Onder bepaalde voorwaarden verlenen wij vier jaar garantie. Die voorwaarden hebben onder andere te maken met het aan te brengen verfsysteem en de staat van onderhoud van het schilderwerk aan de binnenzijde van de woning. Een en ander wordt in de offerte opgenomen. Op de door ons uitgevoerde houtrenovatie kunnen we zelfs tien jaar garantie verstrekken. < TERUG